入口压力调节阀

2017-11-09 15:12:05

入口压力调节阀_副本.png


型号
65
80
100
尺寸
mm
mm
mm
A
566
600
653
B
222
273
292
C
252
311
359
D
331
389
450
H
159
176
222


公称压力 PN
2.5Mpa
试验压力 PS
4.0Mpa
试用温度
‘-50℃~+150℃
适用介质
适用于一般常用制冷剂包括氨、氟(取决于密封材料的兼容性)




更多产品分类

从各个方面全面了解东阀